Cổng barrier tự động dùng làm barie thanh chắn cho cổng cửa ra vào bãi xe, tòa nhà, kho hàng, nhà ga, bến cảng… Cổng Barrier là giải pháp kiểm soát phương tiện ra vào hiệu quả và mang tính hiện đại cao.

logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1