skip to Main Content
097 817 97 91 Sales@shg.com.vn
Máy Chấm Công Vân Tay Wifi

Máy chấm công vân tay Wifi

Máy chấm công vân tay Wifi là dòng máy chấm công sử dụng tín hiệu wifi để kết nối giữa máy chấm công với phần mềm mà không phải thông qua hệ thống dây cáp dẫn tín hiệu. Máy chấm…

Đọc Tiếp
Back To Top