Cổng dò kim loại là thiết bị phát hiện kim loại dùng cho các nhà máy sản xuất, kho hàng, nhà ga, sân bay, bến cảng… Thiết bị cổng dò phát hiện kim loại giúp đảm bảo an ninh và phòng chống trộm cắp tài sản cho người sử dụng.

logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1