Cổng xoay phân làn tripod 3 càng turnstiles, cổng phân làn flap barie, cổng phân làn swing gate swing barie, cổng tự động dùng kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay, thẻ cảm ứng hoặc nhận dạng khuôn mặt kết hợp với chấm công cho công nhân viên.

logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1